Áldozási ima

Édes Jézus, légy velem, Üdvözítő élelem, Mutass utat énnekem, Irányítsd az életem!
Kérlek, vezess engemet, Mosd tisztára lelkemet, Taníts, mint kis gyermeket, Akassz reám terheket!
Védj a hamis mosolytól, Ellenségtől, gonosztól, Légy egemen örök fény!
Mindenható Istenem, Légy bírám és mesterem, Mindörökkön örökké! Ámen.
Soltszentimre, 2009. november 17.