Kéri Ferenc... > Közélet > Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület

Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület

Az Egyesület honlapján található bemutatkozó köszöntőt alább olvashatják.

Üdvözöljük a Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület honlapján!

Egyesületünk Soltszentimrén működik, s nevének megfelelően, elsősorban a helyi közélet színesítésén, felpezsdítésén kíván munkálkodni.
Az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően a következő célok megvalósítása érdekében fogtunk bele 2008 nyarán a civil szervezet megalakításába.

  • A helyi közösség számára kulturális, sport, társadalmi rendezvények kezdeményezése, szervezése és rendezése.
  • Tagjai, valamint a helyi polgárok kulturális gazdagodásának, közügyekbe való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítése.
  • A közösségi célok megvalósítására mozgósítás.
  • A helyi identitástudat kialakítása.
  • Ifjúság bevonása a társadalmi- és közéletbe.

Céljaink megvalósítására az első teendőink között egy helyi lap megjelentetését tűztük ki, mi által az itt élők jobb tájékoztatást kapnának a helyben történtekről, hasznos információkkal, érdekes írásokkal kiegészítve ráirányítaná a figyelmet meglévő értékeinkre. Ugyan kis település vagyunk, találhatók körülöttünk olyan 'kincsek', melyeknek nincs mindenki tudatában, s melyeket közreadva kicsit 'nagyobbnak' érezhetjük magunkat. A mai pergő világban, mikor az érzések, érzelmek darabjaira hullnak, sokat segíthet az önbecsülés.

A közélet színesítésére szeretnénk nemzeti ünnepeinket községi szintre emelni, sőt új, hagyományteremtő kezdeményezéseket is beindítani. Ennek egyik lehetséges színhelye a falu határában álló nevezetességünk, a Csonka-torony, mely összekapcsolva településünk névadójával, Szent Imre herceggel, akár országos zarándokhellyé is válhat.

Tervezzük az egyesületen belül  Körök, Klubok megalakítását, melyek által teret és lehetőséget adnánk a helyieknek, a különböző generációk, korosztályok képviselőinek, hogy ki-ki rendszeresen, érdeklődésének megfelelően közösségben alkosson, szórakozzon, kikapcsolódjon, új ismereteket, tapasztalatokat szerezzen.

"A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek egyetlen szülőföldje és sok kötelessége." -  írja Tamási Áron. Lakóhelyünk - mely sokunknak egyben szülőföldje is, mind fizikai, mind szellemi, lelki vonatkozásában - létünk színtere, s azt ápolni, jobbítani, értékeit megóvni,  gyarapítani emberi kötelességünk.  Valljuk, hogy összefogással, jó szándékkal javítható, szebbé tehető mindennapi életünk, s ezt erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk is megvalósítani.

Soltszentimre, 2009. március 12.

Kéri Ferenc
elnökElérhetőségek:
Név: Kéri Ferenc
Cím: 6223 Soltszentimre, Széchenyi István u. 4. (Hungary)
Tel.: 20/491-2951
E-mail: kerifnc(at)freemail(point)hu
Honlap: www.keriferenc.hu
Keressen a    -on.